Adatvédelmi szabályzat

A "Fekete Cecília egyéni Coach " weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Adatkezelő) mediátori és Coaching szolgáltatások tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a weboldalon kezelt személyes adatait. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a megrendelésnél kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: megrendelők

Az adatkezelő-weboldal üzemeltető: Fekete Cecília E.V. Az adatkezelő székhelye: 2084, Pilisszentiván, Borbála u.30. Asz: 48285384-1-33

elérhetőség: fekete.cecilia@gmail.com telefonszám: +36203697624

A kezelt adatok köre: a megrendelés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Számlázási cím,.
Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 30 napon belül törlésre kerülnek.
A megrendelő kérelmezheti az adatkezelőnél- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,- személyes adatainak helyesbítését,- személyes adatainak törlését vagy zárolását. Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu